06/06 2562

จังหวัดพิจิตร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้พิการและด้อยโอกาส ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศึกษาพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในวันนี้ประกอบไปด้วย ข้าวมันไก่ หมูสะเต๊ะ ต้มจืด และ ไอศกรีม มีนักเรียนจำนวน 319 คน นอกจากนี้ ยังมีการแสดง ร้องเพลง และวงดนตรีของนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา

     สำหรับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิจิตร เปิดรับนักเรียนที่มีความพิการทางสติปัญญาและพิการทางการได้ยิน เข้าศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในจังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง โดยเขตที่ให้บริการทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร อีกทั้งเพื่อพัฒนาความรู้และฝึกทักษะให้เด็กที่มีความพิการทั้ง ๒ ประเภท ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนเพื่อมีความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพในสังคมภายนอกได้ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร