Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอโพทะเล

     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ม.2 ตำบลโพทะเล และ อบต.ท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล

     เนื่องจากวานนี้ (4 มิถุนายน 2562 ) เวลา 19.00 – 01.00น. เกิดพายุ ลมกันโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าขมิ้น ตำบลทะนง ตำบลวัดขวาง ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพทะเล ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนเดือนร้อน ไม่มีที่อยู่ที่พักอาศัย และเครื่องอุปโภคได้รับความเสียหายจากลมพายุ การนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซึ่งเกิดจากลมพายุ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 58 ชุด ทั้งนี้ได้สำรวจความเสียหายซึ่งเกิดจากลมพายุ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 7 ตำบล 28 หมู่บ้าน จำนวน 58 หลังคาเรือน โรงรถของโรงเรียน 1 แห่ง หอกระจายข่าว 1 แห่ง และ วัด 1 แห่ง เบื้องต้นได้ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เร่งสำรวจความเสียหายและทำการซ่อมแซมบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร