Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน"

     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. อ.วชิรบารมี เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลและข่าวสารที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ดังนี้

     1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพิจิตร

     2. วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.62

     3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสรุปการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร