Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดงาน ชาละวันแฟร์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562

     วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ชาละวันแฟร์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 " เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้า OTOP ของจังหวัดพิจิตร สินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรปลอดภัย งานฝีมือศิลปะหัตถกรรม และสินค้าชุมชนในจังหวัดพิจิตร ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและตลาดมากยิ่งขึ้น ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร