Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้มีประชาชนชาวพิจิตร จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการดังกล่าว

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ -๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และนับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และวงการกีฬาอย่างแท้จริง โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562

     สำหรับจังหวัดพิจิตร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ได้กำหนดจัดกิจกรรม ในระยะทาง 10.4 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน รวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของปวงชนชาวไทยต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร