Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร แจงแพสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าไปที่บึงสีไฟ ใช้การได้ สูบน้ำเข้าบึงมาตั้งแต่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา

     วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยชลประทานจังหวัดพิจิตร และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ติดตามการใช้งานของแพสูบน้ำ ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังตาดี ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร หลังจากมีข่าวว่า แพดังกล่าวไม่สามารถสูบน้ำเข้าบึงสีไฟได้

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงไปยังบริเวณที่ตั้งแพสูบน้ำ บริเวณริมน้ำน่าน ต.ท่าหลวง พร้อมติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามเส้นทางจากแม่น้ำน่านไปยังบึงสีไฟ ซึ่งพบว่า สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยชลประทานจังหวัดพิจิตร ได้เริ่มสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา

     สำหรับ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังตาดี ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร ได้รับอนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2559 เพื่อให้เป็นสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าไปยังบึงสึไฟซึ่งเป็นบึงน้ำจืด ที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ทั้งด้านการท่องเที่ยว และความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้น้ำ พันธุ์ปลาและนกนานาชนิด ดังนั้นการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปยังบึงสีไฟ จะช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยา ในพื้นที่บึงสีไฟ โดยมีโครงการชลประทานพิจิตร รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาแพหลุดลอยออกไปว่า ได้สั่งการให้เปลี่ยนสลิงใหม่ให้แน่นหนาขึ้น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร