Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร คัดเลือกคำขวัญโดนใจจากเยาวชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เข้ารับรางวัลในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนนี้

     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคัดเลือกการประกวดคำขวัญชนะเลิศ เนื่องในวันยาเสพติดโลก

     โดยจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความรับรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา ส่งคำขวัญร่วมประกวด กว่า 100 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คน และมัธยมศึกษา จำนวน 34 คน

     ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะกรรมการได้ร่วมกันตัดสินฯ โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 1.เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด 2. มีความสัมพันธ์กัน 3.ใช้ภาษาได้เหมาะสม 4.สื่อความหมายได้ชัดเจน

     สำหรับคำขวัญที่ได้รับการชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ช.ธันวา ครุฑสังข์ ร.ร.บ้านหัวดง จังหวัดพิจิตร คำขวัญคือ “ จังหวัดพิจิตร มีจิตอาสา ร่วมพัฒนา ไร้ยาเสพติด ” และคำขวัญชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ด.ญ. ประภาพันธ์ บัวบาง ร.ร.พิจิตรพิทยาคม คำขวัญคือ “ จังหวัดพิจิตรร่วมใจ แก้ไขปัญหา ช่วยกันพัฒนา ต่อต้านยาเสพติด ”

     ทั้งนี้ คำขวัญที่ชนะเลิศจะถูกนำไปรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งกันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือก จะได้เข้ารับรางวัล ในงานวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร