06/12 2562

พิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณลานกิจกรรมบึงสีไฟ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวเทิดพระเกียรติ และนำประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณทำความดีด้วยหัวใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประชาชนจิตอาสาได้แยกย้ายกันทำความสะอาดบริเวรโดยรอบบึงสีไฟ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งมีทั้งการเก็บกวาดใบไม้ ขยะถุงพลาสติก การตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า การเก็บวัชพืชที่เน่าเสียภายในบึงสีไฟ ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์บริเวณคันดินกั้นน้ำให้มีความสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้น

     พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ตรวจเยี่ยมการสูบน้ำเข้าบึงสีไฟด้วยเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า ที่เป็นการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวสามารถสูบน้ำได้ร้อยเปอร์เซน แต่ด้วยปัจจุบันเริ่มเข้าฤดูฝน การเดินเครื่องสูบน้ำจะหยุดลงบ้าง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และจะมีการเดินเครื่องสูบน้ำเป็นระยะถ้าฝนทิ้งช่วงประกอบกับน้ำในบึงลดลง เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ภายในบึงสีไฟ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยื่นยันว่าเครื่องสูบน้ำเข้าบึงสีไฟ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมสูบน้ำเข้าบึงสีไฟ หากมีปริมาณน้ำที่แห้งกว่าปกติ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร