Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

     วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.จังหวัดและ กต.ตร.สถานีตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ขึ้น) ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร