Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน

     วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานให้โอวาทในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ณ  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร