Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร (ก.ส.จ.พิจิตร)

     วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร (ก.ส.จ.พิจิตร) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร