06/26 2562

ผวจ.พิจิตร นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย

     วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK convention hall อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาให้ความรู้ โดยผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทุกแห่ง จำนวน 2,000 คน โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันนี้มี ผู้เข้าอบรม 2 รุ่นๆละ 500 คน (เช้าและบ่าย) โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้ารับการอบรมทุกคนให้ครบ100%

     การอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ให้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย และสามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้สำนึกที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่า อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร