Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรเตรียมนำศิลปะร้องเพลงลิเกประยุกต์ผลงานประกวดจังหวัด และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

     2 ก.ค.62 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชุมเตรียมพร้อมนำผลงานจังหวัดพิจิตร และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพิจิตร เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคมนี้ ที่เมืองทองธานี

     ในปี 2562 จังหวัดพิจิตร มีผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รวม 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ ชมรมโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง , ประเภทชุมชนในภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนตำบลในเมืองพิจิตร อ.เมืองพิจิตร, ประเภทสถานประกอบการ ชมรมบริษัทนันยางการ์เมนท์ จำกัด สาขาพิจิตร อ.วชิรบารมี และประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันกลุ่มดีเด่น ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็น 1 ใน 13 จังหวัดกลุ่มดีเด่น โดยจุดเด่นของจังหวัดพิจิตร คือการพัฒนา และขยายเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ตลอดจนรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ผ่านการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร