Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้บรรยายให้ความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา มีปลัดจังหวัดพิจิตร นายอำเภอตะพานหิน ทีมวิทยากร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร