Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่เทศบาลตำบลหนองป้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “งานประดิษฐ์จากผ้าและหัตถกรรมสำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป้อง และประชาชนทั่วไป จำนวน 51 คน

     สำหรับการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป้อง จังหวัดพิจิตร จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมฝึก ได้หยิบยกด้านหัตถกรรมมาจัดแสดง จำนวน 9 อย่าง ได้แก่ 1.พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 2.พรมเช็ดเท้าด้วยห่วงผ้ายางยืด 3.ไม้กวาดดอกหญ้า 4.กระเป๋าสตางค์จากผ้า 5.กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือจากผ้า 6.ที่ครอบกุญแจจากผ้า 7.พวงกุญแจดอกทิวลิป 8.หมวกจากผ้า 9.หมอนรองคอจากผ้า ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้น นับว่าเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดประกอบอาชีพ เกิดรายได้เสริม และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างอาชีพให้แกผู้สูงอายุ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร