07/11 2562

พิธีเปิดโครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร(รุ่นที่ 5)

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2562 (รุ่นที่ 5) ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร