Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขา การประกอบทำน้ำพริกเครื่องแกง ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ณ วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร