Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีถวายกองผ้าป่า ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปี 2562

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีถวายกองผ้าป่า ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปี 2562 ณ วัดธงไทยยาราม ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร