Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     ด้วยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นที่แน่ชัดว่า วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคมพุทธศักราช 2231 เป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองประเทศชาติอย่างกว้างใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรป ที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยามและด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธ์ไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดา ถึงการคบค้าสมาคมกับฝรั่งเศสเปรียบเสมือนหนีเสือปะจระเข้ ก็ทรงเลือกเพราะได้ส่งตระหนักดีว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงมีเจตนาชักชวนให้เข้ารีต ด้วยพระวิจารณญาณอันสูงส่ง ได้ดำเนินการทางการทูตโดยความละเอียดสุขุม รอบคอบ ทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูต ทรงขอเวลาศึกษาไตร่ตรองหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาให้ถ่องแท้เสียก่อน นับได้ว่าทรงเป็นนักการทูตไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลแห่งการกระชับสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรป เป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยาม

     นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปีจึงทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริรวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา ยังความวิปโยคโศกสลดแก่ปวงชนชาวไทยสุดจะพรรณนา

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร