Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 โดยมีนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเป็นวิทยากรโครงการฯ ณ CK Hall Convention

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร