Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

มอบนโยบายการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการเยาวชนแห่งอนาคต

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พบปะและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2562 รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร