Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานจังหวัดและชมรม  ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร