08/08 2562

รายการ อสมท. เพื่อชุมชนช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน"

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดรายการ อสมท. เพื่อชุมชนช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" ในประเด็น กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพิจิตร และ การส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ณ สถานีวิทยุ อสมท.พิจิตร ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร