Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดงานเทศกาลชมดอกกระเจียว(ยักษ์)บานที่บ้านเขาโล้น

     วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ จัดงานงานแถลงข่าวและเปิดงานเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่บ้านเขาโล้น 2562

     อำเภอทับคล้อ เป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ศาสนสถาน ประเพณีวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านเขาซึ่งมีเนื้อที่ 987 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม ดอกกระเจียว เป็นพรรณพืชที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ชาวบ้านเรียกกันว่าดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดง ดอกอีเจียว โดยลำตันของดอกกระเจียวจะอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเหง้าหรือหัว เอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ "ดอกกระเจียว" มีขนาดใหญ่และสวยงาม โดยพบดอกกระเจียวยักษ์ เป็นบริเวณพื้นที่เขาชะอมและเขาตะพานนาก กลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ชูช่อสีชมพู สลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียวกระจายปกคลุมพื้นที่ สร้างความประทับใจ ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น ซึ่งดอกกระเจียวจะออกดอก อวดความสวยงามตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคมของทุกปี นับเป็นแหล่งชมดอกกระเจียว UNSEEN IN THAILAND

     เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบนเขาโล้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เป็นช่องทางไปสู่การเป็นแหล่งจำหน่ายผลผหลิตของชุมชน เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทั้งมีอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย คอยบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว กระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์

     โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เดินชมดอกกระเจียวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนให้สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมและได้รับประโยชน์จากป้ายชนิดต่าง ๆ และร่วมกันยิงหนังสะติ๊กปลูกป่า กิจกรรมฝากเมล็ดพันธุ์ไม้ อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร