Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พลอากาศเอกประจิน จั่นตองลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก

     วันที่ 7 กันยายน 2562 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ วัดตลุกหิน ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ

     สืบเนื่องอำเภอสากเหล็ก ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียเป็นวงกว้าง แบ่งเป็น บ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวน 39 หมู่บ้าน ราษฎรบ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวน 3,968 ครัวเรือน ไร่นาถูกน้ำท่วมจำนวน 15,660 ไร่ พืชสวนถูกน้ำท่วมจำนวน 2,373 ไร่ แต่ในปัจจุบันน้ำเริ่มลดระดับลง เนื่องจากไม่มีฝนตกซ้ำเติม ในการนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนพุดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎร

     ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร มีมาตรการเน้นย้ำ ให้หน่วยงานทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนภัย หากมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร