09/09 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ระดมกำลังส่วนราชการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ

     วันที่ 8 กันยายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ระดมกำลังส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล พร้อมกันนี้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อดำรงชีพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 2 ณ วัดป่าไรย์ ตำบลทับคล้อ และตำบลเขาทราย จังหวัดพิจิตร รวมกว่า 725 ชุด

     ด้านนาย วิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ โดยได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 128 ชุด ณ วัดท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 151 ชุด ณ วัดศรีชันจนาราม (วัดวังกระชัน) ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ

     ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโมดุล โดยได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 325 ชุด ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,005 ชุด ณ วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ

     พร้อมกันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมจำนวน 535 ครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้หน่วยงานทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉิน พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะ และเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้สูงอายุ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร