Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาคส่วนราชการ ร่วมส่ง ผวจ.พิจิตร ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

     วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความยินดีและอำลา นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นเวลา 1 ปี โดยเข้าปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีสโลแกนประจำตัวมนการทำงานที่ว่า 3 ส 1 ป ผลงานของท่านเป็นที่ประจักและได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 80 ขึ้นไป และกิจกรรมผู้ว่าพาปั่น ที่เป็นโครงการนำความห่วงใยถึงประชาชน ในทุกพื้นที่

     ทั้งนี้ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนของประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ในการกล่าวอำลาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี จากนั้นนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ได้ฝากถึงหัวหน้าส่วนราชการ ให้ช่วยสานต่องานในด้านต่างๆ เอประโยชน์สุขของประชาชนชาวพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร