10/04 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ให้กำลังใจและร่วมพิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้กำลังใจและร่วมพิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายสืบ พึ่งเกตุและครอบครัว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยเงินดังกล่าวได้รับการบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น จากหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ สภ.เมืองพิจิตร ผู้นำท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 74,000 บาท โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและมอบเงินช่วยเหลือ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร