10/07 2562

ผู้ว่าพิจิตร ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากประตูระบายน้ำดงเศรษฐีเสียหาย สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

     4 ตุลาคม 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายนิทัศน์ พรหมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ซึ่งยางกันน้ำของบานประตูระบายน้ำฉีกขาด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 จึงกักเก็บน้ำไม่ได้ เกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในสวนส้มโอ และพื้นที่เกษตรอื่น ๆ

     สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก ประสานผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะติดตั้งได้ภายในวันที่ 7 ตุลาคม จำนวน 2 บาน และภายในสัปดาห์ถัดไป จำนวน 2 บาน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเติมน้ำเข้าประตูระบายน้ำหลังการซ่อมแซมบานประตูแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มระดับน้ำให้แม่น้ำพิจิตร ช่วยเหลือราษฎรโดยเร็ว

     สำหรับ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี จะผันน้ำจากแม่น้ำน่านสู่แม่น้ำพิจิตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพิจิตร อ.ตะพานหิน อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.โพทะเล ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พบปะราษฎร ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี เมื่อครั้ง ครม.สัญจร ปี 2561 พร้อมสั่งการให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช).บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำพิจิตร นำไปสู่การปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำดงเศรษฐี ดังกล่าว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร