10/08 2562

คณะกรรมการการจัดกิจกรรมงานตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเขาทราย เข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

     วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระครูพิริยสาธุกิจ ญาณวีโร รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย เจ้าคณะตำบลเขาทราย / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร / นายอำเภอทับคล้อ และคณะกรรมการ พบปรึกษาหารือกับนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทั้งสองท่าน ในการจัดกิจกรรมงานตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีใหญ่ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. เป็นต้นไป ณ วัดเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร