Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

     วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง และมอบใบประกาศนียบัตร รวมถึงเครื่องจักรเย็บผ้าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร