Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รอง ผวจ.พิจิตร มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ในหลักสูตร อาหารหวาน อาหารคาว และเครื่องใช้หัตกรรมท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ

     วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ วงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร “อาหารหวาน อาหารคาว และเครื่องใช้หัตกรรมท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

     ซึ่งประกอบด้วยประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวดง จำนวน 70 คน สำหรับการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพขึ้นเป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมฝึกได้หยิบยกด้านหัตถกรรมมาจัดแสดง จำนวน
10 อย่าง ได้แก่ 1. การทำขนมขี้มอด 2. การทำดอกไม้จันทน์และการจัดช่อดอกไม้จันทน์ 3. การทำตะกร้าใส่แก้ว 4. การทำตะกร้าใส่ของ 5. การทำไม้เสียบผ้าป่าในงานบุญ 6. การทำกระเป๋าใส่เหรียญ 7. การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์ 8. การทำแกงบอน 9. การทำต้มเจ่า 10. การทำขนมอีบั๊ว

     ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้น นับว่าเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดประกอบอาชีพ เกิดรายได้เสริม และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร