10/18 2562

ตลาดเกษตรกร จ.พิจิตร แลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับคนรักการบริโภค พืชผักอินทรีย์

     วันที่ 17 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกกรจังหวัดพิจิตรเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

     ตลาดเกษตรกรแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องมีคุณภาพได้รับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตฑ์ เช่น GMP อย. และสินค้ามาตรฐานชุมชน โดยตลาดแห่งนี้เกษตรกรจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ที่สำคัญสินค้าทุกอย่างปลอดภัย 100% ตามสโลแกน "เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย"

     โดยบรรยากาศในตลาดเป็นไปอย่างคึกคัก ต่างมีเกษตรกร และกลุ่มสินค้าชุมชน นำของมาวางขายหลากหลายชนิดสินค้า ทั้งพืชผลทางการเกษตร ผักสวนครัว สินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ มีประชาชนให้ความสนใจมาจับจ่ายซื้อของ เป็นจำนวนมาก ในส่วนตลาดเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 60,000 บาทต่อสัปดาห์ จากปี2557 จนถึงปัจจุบันปี 2562 มีรายได้ทั้งหมดจำนวน 3 ล้านบาท สร้างความมั่งคงให้กับตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

     สำหรับตลาดเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดจำหน่ายสินค้าในทุกวันวันจันทร์ และ พฤหัสบดี ประชาชนที่สนใจจะเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษสามารถไปเลือกช๊อปกันได้ที่ตลาดเกษตรกร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร