10/25 2562

พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก และถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เช้าวันนี้ 23 ตุลาคม 2562 ที่หน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการทุกสังกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวพิจิตร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มที่พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการทุกสังกัด ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าศาลากลางพิจิตร โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีเดินทางถึง ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทยอยวางพวงมาลา จนครบทุกหน่วยงาน เป็นอันเสร็จพิธี

      ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อเนกประการของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ ทรงวางรากฐานการปกครองประเทศใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย ทรงประกาศยกเลิกระบบทาส ทรงวางรากฐานด้านการศึกษา คมนาคม และนานัปการให้ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยได้อาศัยร่มพระบารมีอยู่สืบทอดกันมาจนทุกวันนี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร