Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันที่ 2 กับการลงพื้นที่ มอบนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการระดับอำเภอ

      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนายสุเทพ วงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในวันนี้ลงพื้นที่ อีก 4 อำเภอประกอบด้วย โพทะเล บางมูลนาก ดงเจริญ และทับคล้อ

      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวมอบนโยบายหลักในการทำงานได้แก่ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ทั้งในสภาวะปกติและช่วงประสบภัยต่างๆ การรณรงค์เรื่องความสะอาดในที่ทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแม่น้ำลำคลอง

      และในวันพรุ่งนี้ผู้ว่าฯพิจิตรพร้อมคณะจะลงพื้นที่มอบนโยบายแก่ผู้นำท้องถิ่นที่เหลืออีก 4 อำเภอ คือ บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง วชิรบารมีและอำเภอสามง่าม

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร