Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัด นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และนายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำเงินรายได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Fun Run 4.8 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร ค่าลงทะเบียน 600 บาท ทุกประเภท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยึดสีเหลือง พร้อมเหรียญที่ระลึก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14พฤศจิกายนนี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร