Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

     ในการนี้จังหวัดพิจิตร ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ แก่หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทุกครัวเรือน จำนวน 194,140 แผ่น เพื่อให้ประชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร