Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พ่อเมืองพิจิตร ร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีสำคัญของไทย ณ บึงสีไฟ

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานกิจกรรม บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดงานประเพณีลอยกระทงบึงสีไฟ ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสืบสานประเพณีสำคัญของไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของไทยให้คงสืบไป และเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป

     โดยภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมเปิดงานประเพณีลอยกระทง พร้อมนำผู้ร่วมงานกล่าวคำถวายกระทง และร่วมลอยกระทงพร้อมกับประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศของงานลอยกระทงอย่างคึกคัก

     สำหรับประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 เริ่มขึ้นครั้งแรก ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬารัตน์ พระสนมเอกแห่งพระร่วงเจ้า เป็นผู้ให้กำเนิด ในปัจจุบัน การลอยกระทงได้แพร่หลาย และเป็นที่นิยมไปอย่างกว้างขวาง มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตองดอกบัว ดอกบานไม่รู้โรย และดอกดาวเรือง มาประดิษฐ์กระทงนำไปลอยในแม่น้ำ เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา พร้อมทั้งอธิษฐานขอสิ่งดีๆ ให้แก่ตนเองและครอบครัว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร