Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตรลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจความเปลี่ยนแปลงของเหมืองทองอัครารีสอร์ซเซส หลังปิดมาเกือบ 3 ปี

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อัครารีสอร์ซเซส จำกัด(มหาชน) หลังถูกระงับการดำเนินการกระบวนการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา

     ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ ได้ที่เข้าให้ข้อมูลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณภายในเหมืองอัครรารีซอร์สเซส โดยเริ่มจากฟังวัตถุประสงค์การดำเนินการทำงานของเหมืองทอง และรับฟังข้อพิพาทระหว่างเหมืองแร่ และชาวบ้านใกล้เคียง เพื่อรับทราบปัญหาที่ผ่านมา จากนั้นได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ พิพาท จำนวน 3 จุด คือ บ่อกักเก็บกากโลหะกรรมแหล่งที่2 บ่อกักเก็บกาโลหะกรรมแห้งแหล่งที่1 และบ่อเหมือง เอ เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงหลังจากเหมืองได้ถูกสั่งให้ปิดทำการ โดยเจ้าหน้าที่นักธรณีเหมืองแร่อัคราเป็นผู้พาลงพื้นที่ตรวจสอบ

     ในการนี้ผู้ว่าฯพิจิตรได้กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เหมืองทองอัคราได้ถูกสั่งปิดการดำเนินการมาเกือบ 3 ปี โดยทราบข้อมูลมาว่า จะมีกลุ่มประชาชนชนที่สนับสนุนให้มีการเปิดดำเนินการเหมืองทองออกมาเรียกร้องให้เหมืองทองได้เปิดกิจการเหมือนเดิม ทางจังหวัดจึงต้องดำเนินการตรวจสอบ ส่วนที่เกิดข้อพิพาท ที่ส่งผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการ ฝ่ายผู้สนับสนุนให้เปิดเหมือง และฝ่ายที่ต่อต้านการเปิดเหมืองทอง เพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร