Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย และนโยบายของกระทรวงแรงงาน

      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ  โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร