Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะสงฆ์ จ.พิจิตร จัดสอบธรรมสนามหลวง วัดความรู้ความสามารถ พระภิกษุสงฆ์สังกัดสำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค 4 หนเหนือ

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้มีการสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เป็นการสอบของ นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ในสังกัดสำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค 4 หนเหนือ โดยมีพระราชสิทธิเวที ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการเปิดสนามสอบครั้งนี้

     สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้ นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 13 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ในส่วนของจังหวัดพิจิตร มีพระสงฆ์ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมเข้าสอบจำนวนกว่า 600 รูป โดยจะเริ่มตั้งเวลา 13.00 ถึง 16.00 มีรูปแบบการสอบเป็นปรนัย ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ยังคงสอบแบบอัตนัย ทั้งนี้เพื่อวัดความรู้ความสามรถพระสงฆ์ที่เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร