Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงสีไฟ ขณะนี้ขุดลอกในเฟสที่ 2 ไปแล้ว 68.57 % พร้อมเตรียมประกาศขายดินในเดือนธันวาคมนี้

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วม สรุปผลการดำเนินในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

     ในการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้ความสำคัญ กับโครงการขุดลอกบึงสีไฟ ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมเจ้าท่า โดยกรมเจ้าท่าได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน การขุดลอกบึงในเฟสที่1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกดินในเฟสที่2 ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 68.57 % และเหลือดินที่ยังไม่ขุด 1.2 ล้านคิว ขณะนี้กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศขายดิน โดยกำหนดไว้คิวละ 1 บาท คาดว่ากลางเดือนธันวาคมจะสามารถออกประกาศได้ และในส่วนที่ทิ้งดิน กรมเจ้าท่าได้ที่ทิ้งดินเพิ่มอีกจำนวน 1,000 ไร่ และถ้าเป็นไปตามแผนที่กรมเจ้าท่าวางแผนไว้ คาดว่าการขุดลอกบึงสีไฟในเฟสที่ 2 จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร