12/02 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานงิ้ว

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดงานงิ้ว ที่ได้นำขบวนล่อโก้ว อันประกอบไปด้วย เจ้าพ่อปุนเท่ากง เจ้าพ่อหลวงกง คณะมังกรทอง สิงโตกว๋องสิ่ว คณะเอ็งกอ ร่วมประสิทธิประสาทพร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร