Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร นำส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันพระ

     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นำส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมสวนะ จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมสู่ชุมชนคุณธรรม

     โครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมสู่ชุมชนคุณธรรม ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางสังคม มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หล่อหลอมให้เด็ก เยาวชน

     ได้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จะนำทีมส่วนราชการ ร่วมประกอบศาสนพิธีในช่วงเช้า ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นพบปะประชาชน มอบชุดสุขอนามัยและผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ จากเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จำนวน 15 ชุด พระสงฆ์อนุโมทนา ประธาน ชุดกวดน้ำรับพร พร้อมร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

     จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ไปยังโรงเรียนวัดเขาทราย เข้าเยี่ยมโรงเรียน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรได้มอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และได้ร่วมจัดกิจกรรม ถาม-ตอบ ปัญหาของนักเรียนในมิติทางวัฒนธรรมพร้อมมอบรางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 13 รางวัล ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างสนุกสนาน นักเรียนต่างแย่งกันตอบคำถามเพื่อหวังรับของรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพระ ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามวัดและโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร