Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เตรียมพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ’63 ผู้ว่าฯพิจิตรเน้นย้ำ ไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย และสภาพความพร้อมของจักรยานยนต์

     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบแผนบูรณาการในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลดังกล่าวฯ

     ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้ช่วงวันหยุดยาว 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 เป็นช่วงควบคุมเข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำให้ทุกอำเภอร่วมกันกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงและเวลาที่เกิดเหตุ ในส่วนของจุดตรวจหลัก เน้นความถี่ในการตรวจให้มากยิ่งขึ้น ส่วนจุดตรวจประจำตำบลหรือจุดบริการ ให้มีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ รวมไปถึงรถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมอยู่ในจุดบริการ

     พร้อมนี้ มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ ห้ามดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่พบเห็นผู้ที่เมาแล้วขับ ให้เรียกหยุดขับรถ แต่หากเรียกแล้วไม่หยุด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดใช้รถเพื่อการเกษตรในยามค่ำคืน หรือถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ ให้ติดไฟสะท้อนแสง หรือ CD เป็นสัญญาณเตือน

     นอกจากนี้ จังหวัดพิจิตร มีเป้าหมายลดจำนวนผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่เกิน 8 ราย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร