Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน"

     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. อ.วชิรบารมี เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลและข่าวสารที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ดังนี้

    1. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    2. กิจกรรมในช่วงพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนหยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    3. กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ในเรือนจำ

    4. การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

    5. กิจกรรมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

    6. สภาพอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร