Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรร่วมชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำพสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตร จิตอาสาพระราชทาน ผู้เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

     โดยมีประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากด้วยความปลื้มปิติ เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี และยังเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ชมความงามงดงามของขบวนเรือพระราชพิธี ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดพิจิตร ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมอีกด้วย ทั้งนี้พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเบื้องปลาย โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามริ้วขบวน มีเรือจำนวน 52 ลำ จัดเป็น 5 สาย โดยขบวนเรือมีความยาวจากหัวขบวนถึงท้ายขบวนประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้กำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย แต่งกายชุดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี โดยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร และในพระราชพิธีครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด “ขบวนราบ” เพิ่มขึ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารคแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร