Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมตรวจใบตอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปี 2562

     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดและถวายสักการะแด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในการประชุมตรวจใบตอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปี 2562 สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดตะพานหิน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร