Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน)

      วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือราชการกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมรับประทานอาหารเช้า ร่วมกันเสวนาแบบเพื่อนพ้องน้องพี่ประจำจังหวัดพิจิตรโดยพร้อมเพรียงกัน และยังได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

     โอกาสนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงปัญหาภัยแล้ง โดยจังหวัดพิจิตรได้ประชุม ติดตามและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยจังหวัดพิจิตรคาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ด้านน้ำกินน้ำใช้ ผู้ว่าพิจิตรได้ให้ทุกอำเภอได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ และเตรียมอุปกรณ์รดน้ำไว้พร้อม สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดภัยแล้ง โดยสถานการณ์ปัจจุบันแต่ละอำเภอได้แจ้งพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่อจังหวัด และได้เตรียมพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯพิจิตรได้กำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอำเภอ และท้องถิ่น หากพบพื้นที่ประสบภัย ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ให้เข้าช่วยเหลือในทันที

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร