Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตรให้เด็กๆเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

     วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่บริเวณบึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่นเดียวกัน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากน้องๆเยาวชน การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น และการเล่นเกมชิงของรางวัล สร้างความสุข สนุกสนานให้แก่น้องๆที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

     นอกจากนี้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ให้เด็กๆและเยาวชนได้เข้าชมฟรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่ง “พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร” นี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษา ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ไม่ว่าจะเป็นประวัติบุคคลสำคัญในอดีต ภาษาถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้านที่เป็นตำนานของจังหวัดพิจิตร ห้องจัดแสดงแหล่งทรัพยากรแร่ยิปซั่ม แร่ทองคำเขาพนมพา มีการจัดแสดงรูปแบบกระบวนการร่อนแร่ทองคำของชาวบ้านในอดีต รวมไปถึงห้องภูมิชน ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของชาติพันธุ์ต่างๆ และวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร